KOMUNIKAT

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI


Zarząd Spółki GERDA HYDOMAT S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Na funkcję Prezesa Zarządu powołany został Pan Tomasz Zdziarski.
Dotychczasowy Prezes Zarządu, Pan Leszek Winczewski, będzie odpowiedzialny za obszar produkcyjny w Spółce.
Zarząd pod kierunkiem Pana Tomasza Zdziarskiego będzie kontynuował strategię rozwoju Spółki zmierzającą do dalszego intensywnego rozwoju firmy, podnoszenia jakości i efektywności działania, a także wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania, organizacji pracy oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji.
Dotychczasowy model współpracy z klientami nie ulega zmianie.

Pobierz pliki w formacie PDF.         KOMUNIKAT wersja polska     KOMUNIKAT english version 

 

POWRÓT