Bezpiecznie od początku

Bezpiecznie od początku

Mam ogromną przyjemność poinformować, że nasza firma została partnerem kampanii: „Bezpiecznie od początku”. Mającą na celu podniesienie świadomości młodych ludzi, dopiero zaczynających karierę zawodową

Celem kampanii:

• Zainteresowanie młodych pracowników tematyką bezpieczeństwa pracy.
• Budowanie u młodych pracowników świadomości zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
• Podnoszenie społecznej świadomości oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników młodych i niedoświadczonych.
• Promowanie wśród pracodawców bezpiecznych metod pracy młodych pracowników i programów wspierających adaptację zawodową młodych osób.
• Rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy młodych pracowników.

Bezpiecznie od poczatku

POWRÓT