Projekt UE

Celem naboru: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.

Planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

Wartość projektu: 321.570,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ